De speciale Quintone opnameweek dit voorjaar is voor veel musici erg vruchtbaar geweest. Door de ‘collectieve’ inkoop van zaal, vleugel en belichtingsapparatuur en een optimale roostering werden de kosten voor de deelnemers behapbaar, De oogst, vele video- en audio-opnamen, een trailer en een compleet nieuwe CD. We hebben heerlijk samen kunnen werken met Ekaterina Levental en Maurice Lammerts van Bueren, Toon Hagen, Dirk Luijmes, Nathalie Mees, Corine Kok en de leden van het nieuwe Strijkorkest Libero. Met dank aan Gerben Verharen van Gerben Fixt’t, Oostendorp Muziekhandel, De Verbeelding Zeewolde en de Doopsgezinde Kerk te Zwolle.